چرا کاوز ؟

چرا کاوز ؟

کاوز (یا همان کَوِز) نام مازندرانی خزنده ای است که در فارسی به آن لاک پشت میگویند. بیش از ۲۰۰ میلیون سال است که لاک پشت های دریایی در آب های نواحی گرم سیری و فلات قاره زندگی میکنند. جانوران عظیم الجسه ای که انگشتان دست ها و پاهایشان به باله های شنا تغییر شکل یافته و...