انتخاب صفحه

دسته: شبکه های عصبی

هوش مصنوعی ژنهای مرتبط با بیماری را کشف میکند

یک شبکه عصبی مصنوعی می تواند الگوهای موجود در مقادیر عظیمی از ژن ها را آشکار سازد و گروه هایی از ژن های مرتبط با بیماری را کشف کند. دانشمندان امیدوارند که روش جدید در نهایت بتواند در تولید داروهای دقیق و درمان های اختصاصی بکار رود.

بیشتر بدانید
در حال بارگذاری

عضویت در خبرنامه